Semináře

SMLUVNÍ PODMÍNKY
Máte-li o některý seminář/kurz zájem, vyplňte připojenou přihlášku a co nejdříve ji vraťte na AJAK Kutná Hora. Je možno přihlásit se e-mailem, nebo telefonicky. V době nepřítomnosti pracovníka, volejte na mobil 774597616. Jakmile budeme mít možnost, ozveme se Vám. Spojení je uvedeno v záhlaví.

Upozorňujeme, že pozvánky na semináře se stanoveným termínem již nebudou posílány.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, místa, data konání, eventuálně zrušení semináře/kurzu.
Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat. Pokud již bude zrušený seminář uhrazen, vrátíme Vám poplatek na účet uvedený na přihlášce.

ÚHRADA SEMINÁŘŮ/KURZŮ:
Platba pouze fakturou, kterou vystavíme na základě Vaší přihlášky.
Úhradu na základě faktury provádějte převodním příkazem na účet číslo 441722359/0800 u České spořitelny s uvedením VS (číslo fa) a KS 0308.
Poplatky za kurzy se hradí při zahájení rekvalifikačních kurzů na základě faktury v hotovosti, příkazem k úhradě.

NEZDRAŽUJEME – POPLATEK - JEDEN SEMINÁŘ ČINÍ 1 200,-KČ

Účastníci obdrží na semináři studijní materiál v aktuálním znění.
Prezence účastníků probíhá půl hodiny před stanoveným zahájením semináře. Předpokládané ukončení seminářů ve 14:00 hod.

STORNOVACÍ PODMÍNKY
Poplatek vracíme pouze v případě, že se nebudete moci zúčastnit Vámi objednaného semináře/kurzu z vážných důvodů a je nutné, abyste neúčast přihlášeného telefonicky omluvili.

PŘEJEME VÁM VŠEM KLIDNÉ VÁNOCE A MNOHO ZDRAVÍ, OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ V ROCE 2018
ZA AKADEMII JANA AMOSE KOMENSKÉHO, Z.S. - OBLAST KUTNÁ HORA

Marie Křídová                                                                     Ing. Eva Šamánková
ředitelka AJAK Kutná Hora                                         předsedkyně AJAK Kutná HoraNABÍDKA SEMINÁŘŮ NA OBDOBÍ KVĚTEN – ČERVEN 2018

Výkladu zákona o kronikách obcí

Cílem semináře je setkání obecních kronikářů k výkladu zákona o kronikách obcí a podrobné vysvětlení všech dalších prováděcích předpisů a nařízení, které se týkají této problematiky.
Kronikáři si mohou vzít na ukázku kroniku, aby si mohli vyměnit zkušenosti mezi sebou.
Diskuze

Termín a místo konání:
Čtvrtek dne 24. 5. 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti MZe, Benešova 97, Kutná Hora.
(var. symbol: kod10)

Přednášející:
PHDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D ředitel Okresního archivu Kutná Hora

Poplatek: 1200 Kč

PřihláškaFINANČNÍ MAJETEK, POKLADNA, CENINY , FAKTURACE

Obsah:
Náležitosti pokladních dokladů, vedení pokladní knihy, účtování pokladních dokladů a jejich promítnutí do hlášení DPH, druhy a evidence cenin, základní pravidla při fakturaci, úprava faktur pro plátce DPH.
Krátkodobý finanční majetek, účtování, účetní závěrka, účtování v programu Pohoda.
Příklady z praxe.
Diskuse, dotazy účastníků semináře

Termín a místo konání:
Úterý dne 29. 5. 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti MZe, Benešova 97, Kutná Hora.
(var. symbol: kod11)

Přednášející:
Miluše Kratochvílová, konzultantka účetnictví

Poplatek: 1200 Kč

Přihláška