Semináře

NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA OBDOBÍ KVĚTEN 2023

MÍSTO KONÁNÍ:
Všechny semináře se budou konat v zasedací místnosti MZe, Benešova 97DPH NA DESÍTKÁCH PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ

(Kód 6)

Z důvodu nemoci se tento seminář ruší, náhradní termín bude včas oznámen.


Termín:

Pátek 19.května od 9.00 hod.


LEKTOR:

Ing. Marika Voženílková
daňový specialista


Určeno:

pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH.


PROGRAM:

• aktuální problémy při uplatňování zákona DPH po novelizacích zákona provedených roce 2022 a případné změny zákona pro rok 2023
• Diskuze, řešení konkrétních problémů účastníků semináře.


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaMZDOVÁ ŠKOLA

cyklus přednášek pro začínající i pokročilejší mzdové účetní. Přednášky jsou rozdělené do 3 tematických okruhů, je možné absolvovat i jednotlivě, podle toho, které téma potřebujete doplnit. Výhodou je nízký počet posluchačů a tedy velký prostor na dotazy. Vše je podáváno s velkým důrazem na využitelnost v praxi, nejedná se jen o přednášení zákonů. Při shodě posluchačů není problém zařadit do přednášky i jiné, aktuální téma. Protože účetní v malých firmách zpracovávají i tiskopisy pro majitele, dotkneme se i problematiky OSVČ – FO a jednatelů.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

(Kód 7B)

Termín:

Úterý 23.5.2023 od 8:30 hod.


LEKTOR:

Lenka Ludwigová
zkušená lektorka


Určeno:

pro začínající, mírně pokročilé mzdové účetní a ostatní zájemce.


PROGRAM:

• Přihlášky a odhlášky zaměstnanců, zaměstnání malého rozsahu, Dohody – DPP, DPČ, podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění, aj.
• Pojistné na důchodové pojištění, ELDP, platby zaměstnavatelů, orientační výpočet důchodu.
• Zdravotní pojištění, jeho systém, oznamovací povinnost, vyměřovací základy, DPP, DPČ aj.
• Součástí semináře bude i prezentování praktických příkladů, na kterých si účastníci mohou ověřit, zda danou problematiku správně pochopili.
• Diskuze.
• Dotazy posluchačů.


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaDAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI – ZÁLOHOVÁ A SRÁŽKOVÁ DAŇ

(Kód 7C)

Termín:

Úterý 30.5.2023 OD 8:30 hod.


LEKTOR:

Lenka Ludwigová
zkušená lektorka


Určeno:

pro začínající, mírně pokročilé mzdové účetní a ostatní zájemce.


PROGRAM:

• Seznámení se zákonem o dani z příjmů ze závislé činnosti – kde v něm najdeme podstatné informace.
• Rozdíl mezi zálohovou a srážkovou daní.
• Prohlášením poplatníka.
• Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy osvobozené – neboli zaměstnanecké benefity, stravenkový paušál, na co má nárok pracovník na DPP, DPČ.
• Příklady na jednotlivé slevy na dani, problematika dětí a daňového bonusu. Žádosti o roční zúčtování záloh a celá problematika vyúčtování.
• Daně pro FU.
• Účastníci obdrží písemné podkladové materiály a tiskopisy.
• Diskuze. Dotazy posluchačů.


Cena semináře:
1500 Kč

Přihláška