Semináře

NABÍDKA SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2024

MÍSTO KONÁNÍ:
Všechny semináře se budou konat v zasedací místnosti MZe, Benešova 97


ZMĚNY V DPP V ROCE 2024 A 2025 A DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE


(kód 10)

Termín:

Pondělí 3.6. od 9.00 hodin


LEKTOR:

Ing. Růžena Klímová,
specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

OBSAH:

DPP od 1.7.2024, od 1.1.2025 a další aktuality

Platná právní úprava do 30.6.2024
Nová právní úprava od 1.7.2024
Měsíční výkaz údajů o zaměstnancích činných na základě DPP
Lhůta – do 20. kal. dne následujícího měsíce
Poprvé do 20.8.2024 za červenec 2024
Do31. 12. 2024 se podmínky účasti na NP u DPP nemění
Formy zasílání výkazu – elektronicky, výjimečně analogově
Nástup nového zaměstnance na DPP od 1. 7. 2024
Nástup zaměstnance oznámí zaměstnavatel prostřednictvím měsíčního výkazu nebo použije současný tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“.
Stejným způsobem se provede i oznámení zaměstnanců na DPP, kteří nastoupili před 1. 7. 2024, a jejich DPP trvá i po tomto datu.
Skončení zaměstnání zaměstnance na DPP od 1. 7. 2024
Skončení DPP se provede prostřednictvím měsíčního výkazu, nebo pomocí „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“.
Registr zaměstnavatelů – přihláška do 30.7.2024 u těch, kteří dosud v registru nejsou.
Tiskopis „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě DPP“

Změny od 1.1.2025
Předpokládané rozhodné příjmy u DPP
10 999 Kč u jediného zaměstnavatele, který je první v pořadí – bez pojistného
4 499 Kč - u ostatních zaměstnavatelů bez pojistného (režim zaměstnání malého rozsahu)
záměr uplatňovat režim oznámené dohody.
ČSSZ vede evidenci oznámených DPP, tj. těch, kteří jsou v prvním pořadí
zaměstnavatel při nástupu zaměstnance na DPP může současně odeslat ČSSZ záměr uplatňovat oznámenou DPP.
Oznámení o ukončení záměru uplatňovat oznámenou DPP

Změny v ZDP u DPP od 1.1.2025 (srážková daň)

Správné vyplňování potvrzení o zdanitelných příjmech v roce 2024
Příspěvek na stravování ve všech souvislostech
Benefity v roce 2024

Dotazy posluchačů


Cena semináře:
1600 Kč

PřihláškaARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


(kód 6)

Termín:

září 2024 od 9:00 hod. (termín bude upřesněn)


LEKTOR:

Ing. Růžena Klímová,
specialistka a konzultantka mzdového účetnictví


Určeno:

Určeno pro personalisty a mzdové účetní.


OBSAH:

• právní předpisy, evidence, uchování a vyřazování dokumentů, základní pojmy, archiválie, archiv, archivace digitální a analogová.
• Archivace dat jiným objektem za úplatu, ohlašovací povinnost vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele.
• Spisová služba, archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy, účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy , záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenské pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd , daňové doklady atd….
• Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti, definice pojmů, povinnosti a zpracování osobních údajů, povinnosti při zpracování citlivých údajů, správce, zpracovatel, archivace dat a jejich ochrana, kamerový systém aj.
• Diskuze
• Dotazy účastníků


Cena semináře:
1600 Kč

Přihláška

MZDOVÁ ŠKOLA

cyklus přednášek pro začínající i pokročilejší mzdové účetní. Přednášky jsou rozdělené do 3 tematických okruhů, je možné absolvovat i jednotlivě, podle toho, které téma potřebujete doplnit. Výhodou je nízký počet posluchačů a tedy velký prostor na dotazy. Vše je podáváno s velkým důrazem na využitelnost v praxi, nejedná se jen o přednášení zákonů. Při shodě posluchačů není problém zařadit do přednášky i jiné, aktuální téma. Protože účetní v malých firmách zpracovávají i tiskopisy pro majitele, dotkneme se i problematiky OSVČ – FO a jednatelů.

Mzdová škola: Zákoník práce a personalistika


(kód 7)

Termín:

Úterý 14. května 2024 od 8:30 hod.


LEKTOR:

Lenka Ludwigová,
zkušená lektorka


Určeno:

pro začínající, mírně pokročilé personalisty, mzdové účetní a další zájemce


OBSAH:

• Aktuality v personální a mzdové oblasti podle aktuálního stavu schválených zákonů. Personalistika, pracovní smlouvy, dohody – DPP, DPČ a jejich kombinace, pracovní doba, dovolená,
• Zaručená mzda, překážky v práci – interní předpisy, aj.
• Diskuze
• Dotazy účastníků


Cena semináře:
1600 Kč

PřihláškaMzdová škola: Pojištění – zdravotní, sociální, nemocenské


(kód 8)

Termín:

Úterý 21. května 2024 od 8:30 hod.


LEKTOR:

Lenka Ludwigová,
zkušená lektorka


Určeno:

pro začínající, mírně pokročilé mzdové účetní a ostatní zájemce


OBSAH:

• Přihlášky a odhlášky zaměstnanců, zaměstnání malého rozsahu, Dohody – DPP, DPČ,podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění, aj.
• Pojistné na důchodové pojištění, ELDP, platby zaměstnavatelů, orientační výpočet důchodu. Zdravotní pojištění, jeho systém, oznamovací povinnost, vyměřovací základy, DPP, DPČ aj.
• Součástí semináře bude i prezentování praktických příkladů, na kterých si účastníci mohou ověřit, zda danou problematiku správně pochopili.
• Diskuze
• Dotazy účastníků


Cena semináře:
1600 Kč

PřihláškaMzdová škola: Daň z příjmů ze závislé činnosti, zálohová a srážková


(kód 9)

Termín:

Úterý 28. 5. května 2024 od 8:30 hod.


LEKTOR:

Lenka Ludwigová,
zkušená lektorka


Určeno:

pro začínající, mírně pokročilé mzdové účetní a ostatní zájemce


OBSAH:

• Seznámení se zákonem o dani z příjmů ze závislé činnosti – kde v něm najdeme podstatné informace. Rozdíl mezi zálohovou a srážkovou daní, Prohlášením poplatníka,
• Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy osvobozené – neboli zaměstnanecké benefity. Stravenky a jejich paušál, na co má nárok pracovník na DPP, DPČ.
• Příklady na jednotlivé slevy na dani, problematika dětí a daňového bonusu. Žádosti o roční zúčtování záloh a celá problematika vyúčtování Daně pro FU.
• Účastníci obdrží písemné podkladové materiály a tiskopisy.
• Diskuze
• Dotazy účastníků


Cena semináře:
1600 Kč

Přihláška