Semináře

SMLUVNÍ PODMÍNKY
Máte-li o některý seminář/kurz zájem, vyplňte připojenou přihlášku a co nejdříve ji vraťte na AJAK Kutná Hora. Je možno přihlásit se e-mailem, nebo telefonicky. V době nepřítomnosti pracovníka, volejte na mobil 774597616. Jakmile budeme mít možnost, ozveme se Vám. Spojení je uvedeno v záhlaví.

Upozorňujeme, že pozvánky na semináře se stanoveným termínem již nebudou posílány.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, místa, data konání, eventuálně zrušení semináře/kurzu.
Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat. Pokud již bude zrušený seminář uhrazen, vrátíme Vám poplatek na účet uvedený na přihlášce.

ÚHRADA SEMINÁŘŮ/KURZŮ:
Platba pouze fakturou, kterou vystavíme na základě Vaší přihlášky.
Úhradu na základě faktury provádějte převodním příkazem na účet číslo 441722359/0800 u České spořitelny s uvedením VS (číslo fa) a KS 0308.
Poplatky za kurzy se hradí při zahájení rekvalifikačních kurzů na základě faktury v hotovosti, příkazem k úhradě.

NEZDRAŽUJEME – POPLATEK - JEDEN SEMINÁŘ ČINÍ 1 200,-KČ

Účastníci obdrží na semináři studijní materiál v aktuálním znění.
Prezence účastníků probíhá půl hodiny před stanoveným zahájením semináře. Předpokládané ukončení seminářů ve 14:00 hod.

STORNOVACÍ PODMÍNKY
Poplatek vracíme pouze v případě, že se nebudete moci zúčastnit Vámi objednaného semináře/kurzu z vážných důvodů a je nutné, abyste neúčast přihlášeného telefonicky omluvili.

ZA AKADEMII JANA AMOSE KOMENSKÉHO, Z.S. - OBLAST KUTNÁ HORA

Marie Křídová                                                                     Ing. Eva Šamánková
ředitelka AJAK Kutná Hora                                         předsedkyně AJAK Kutná HoraNABÍDKA SEMINÁŘŮ NA OBDOBÍ ZÁŘÍ – PROSINEC 2018

...připravujeme